Aanvragen ontheffing voor gezamenlijk vermeerderen pootgoed

 
 

Het perceel waarop u TBM pootgoed vermeerdert dient in zijn geheel door de zetmeelaardappelteler zelf geëxploiteerd te worden. Op het perceel mogen verder geen andere zetmeelaardappeltelers hun pootgoed vermeerderen. Twee of meer telers kunnen uitsluitend op één perceel TBM-pootgoed vermeerderen, als het bestuur daar vooraf ontheffing voor heeft verleend.

TBM is terughoudend in het verlenen van ontheffingen. Bij een aantoonbaar duurzaam gezamenlijke bedrijfsvoering gaat het bestuur er van uit dat vermeerdering onder één leveranciersnummer kan plaatsvinden. Een ontheffing wordt slechts verleend als er zwaarwegende argumenten zijn, om de vermeerdering niet onder één leveranciersnummer te doen plaatsvinden.

Het aanvragen van een ontheffing gebeurt door middel van een formulier en de benodigde bewijsstukken. Na ontvangst van uw schriftelijke aanvraag beoordeelt een commissie van drie bestuursleden of een ontheffing verleend kan worden. De behandeling van uw volledig ingediende schriftelijke ontheffingsaanvraag neemt enkele weken in beslag. Een verleende ontheffing blijft van kracht zolang de omstandigheden met betrekking tot de ontheffing niet veranderen.

Wilt u een ontheffing aanvragen? Dan kunt u hier de benodigde formulieren downloaden.

Download hier het TBM ontheffingsaanvraagformulier

Download hier de Toelichting voor de ontheffingsaanvraag


Terug