AM-bemonstering

 
 

De stichting TBM biedt de zetmeelaardappeltelers die aan Avebe (en ook Emlichheim) leveren weer de mogelijkheid om op kosten van de stichting TBM 10% van uw areaal zetmeelaardappelen te bemonsteren op AM. Belangrijke doelstellingen zijn  bewustwording bij zetmeelaardappeltelers over aardappelmoeheid in het  algemeen, het goed kunnen inspelen op bestaande besmettingen, voorkomen van verspreiding via TBM-pootgoed en het voorkomen van virulente populaties. We adviseren u hier maximaal gebruik van te maken. Daarnaast biedt HLB u de gelegenheid om uw monsters naast AM ook (op eigen rekening) te onderzoeken op:

  • Vrijlevende aaltjes (VLA);
  • Bemestingsanalyse. U heeft de mogelijkheid om tegen een sterk gereduceerd tarief monsters ook op bemesting te laten onderzoeken op meer dan 40 parameters;
  • Rassenkeuzetoets. Bij AM-besmettingen die hoger zijn dan 3000 lle/200 ml grond heeft u de mogelijkheid om met het restmonster een rassenkeuzetoets te laten uitvoeren. Deze aanvraag dient binnen zes weken na de uitslag te zijn gedaan. Voor de uitvoering wordt altijd contact met u opgenomen over de te toetsen rassen.
  • Soortbepaling. HLB  wil  u zoveel mogelijk informatie verstrekken over de gevonden besmetting.  Zo worden vanaf heden alle monsters die besmet zijn met aardappelmoeheid op soort bepaald, zodat u precies weet of u met G. rostochiensis, G. pallida of een mengbesmetting te maken heeft per bemonsterd gedeelte.

Voor een advies op maat kunt u kosteloos contact opnemen met de HLB klantenservice. Zij brengen u in contact met één van de HLB adviseurs. Dit kan via een email naar klantenservice@hlbbv.nl

Vroeg aanmelden
Wij vinden het belangrijk dat u de uitslagen tijdig ontvangt, zodat u voldoende tijd heeft om uw teeltstrategie hierop aan te passen, en verzoeken u daarom om de percelen dit jaar op tijd aan te melden. Dit kunt u doen vanaf 15 augustus via de aanmeldingssite https://tbmgrondbemonstering.hlbbv.nl/
Na het aanmelden neemt de monsternemer contact met u op om de aanvraag verder door te spreken. Voor persoonlijk contact met de coördinator voor monstername, kunt u contact opnemen met Pieter Zandinga via mail tbmgrondbemonstering@hlbbv.nl  of telefonisch 050 234 05 90 (ook voor whatsapp).

Ook is het van belang dat vooraf wordt aangegeven welke analyses u wilt combineren. Alle extra bepalingen aan de monsters worden namelijk vooraf in de monsteraanvraag meegenomen en de bemonsteringsmethode wordt indien nodig hierop aangepast. Door de automatische verwerking  is een wijziging na monstername niet mogelijk.