Bestuur en commissies

Het bestuur van stichting TBM bestaat uit vier vertegenwoordigers namens LTO Noord en twee vertegenwoordigers namens AVEBE.
Naam Functie Vertegenwoordiger namens
Dhr. M. Berg voorzitter LTO Noord
Dhr. J. Bartelds vice-voorzitter, secretaris en penningmeester LTO Noord
Dhr. W. Timmerman lid LTO Noord
Dhr. K. de Graaf lid LTO Noord
Dhr. J. Emmens lid AVEBE
Dhr. J.L. de Rooij lid AVEBE
Mevr. E. Drenth secretaris LTO Noord
     

Adviseurs
Het bestuur van stichting TBM wordt bijgestaan door enkele adviseurs:

Naam Organisatie
Dhr. R. Minnaar Vinçotte  
Dhr. B. Waterink Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Dhr. D.J. Beuling Werkgroep LTO Zetmeelaardappelen

Adviescommissie ontheffingen
De adviescommissie ontheffingen behandelt de aanvragen tot ontheffing voor het gezamenlijk vermeerderen van pootgoed. De commissie bestaat uit twee leden van het TBM bestuur te weten dhr.J. Bartelds, en dhr. J.L. de Rooij