Bestuur en commissies

Het bestuur van stichting TBM bestaat uit vijf vertegenwoordigers namens LTO Noord en twee vertegenwoordigers namens Avebe.
Naam Functie Vertegenwoordiger namens
Dhr. M. Berg Voorzitter LTO Noord
Dhr. W. Timmerman Vice-voorzitter LTO Noord
Mevr. H. Kamphuis Penningmeester LTO Noord
Dhr. N. Sterenborg lid Avebe
Dhr. J. Emmens lid Avebe
Mevr. M. de Rond lid Avebe
Dhr. B. Hoekzema lid LTO Noord
Mevr. E. Drenth secretaris LTO Nederland

Adviseurs
Het bestuur van stichting TBM wordt bijgestaan door enkele adviseurs:

Naam Organisatie
Dhr. G. Tempelman Avebe
Dhr. F.J.A. Janssen Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Dhr. D.J. Beuling Werkgroep LTO Zetmeelaardappelen

Adviescommissie ontheffingen
De adviescommissie ontheffingen behandelt de aanvragen tot ontheffing voor het gezamenlijk vermeerderen van pootgoed. De commissie bestaat uit twee leden van het TBM bestuur te weten dhr. G. Tempelman en dhr. B. Hoekzema.