Controleveld

 
 

Als toets van de TBM werkwijze worden jaarlijks 100 pootgoedmonsters uitgepoot op een controleveld. De resultaten van het controleveld geven het TBM bestuur inzicht in de gezondheid van het TBM pootgoed en dus in de kwaliteit van de TBM veldinspectie. Ook de NVWA houdt toezicht op stichting TBM door middel van een kwaliteitsborging.