Partij-inspectie

 
 

Tijdens de bewaarperiode wordt het pootgoed steekproefsgewijs beoordeeld en zonodig onderzocht op de aanwezigheid van gevaarlijke ziekten als wratziekte. Bij constatering hiervan wordt de partij afgekeurd. Verder wordt inzicht gegeven in aantasting door ernstige knolziekten en minder ernstige gebreken. De teler krijgt een advies over de mate van geschiktheid van de gekeurde partij als uitgangsmateriaal voor de zetmeelteelt.

De partij-inspectie wordt in opdracht van stichting TBM door keurmeesters uitgevoerd bij 100 bedrijven.