TBM pootgoed veldinspectie zetmeelaardappelteelt

Voor de aardappelteelt mag alleen goedgekeurd (door de NAK of andere keuringsdienst) pootgoed worden gebruikt. Dit pootgoed kan zijn aangekocht of zelf vermeerderd (en door de NAK gekeurd).

Voor de teelt van pootgoed voor eigen gebruik van bepaalde zetmeelaardappelrassen in het zetmeelaardappeltelend gebied mag van dat verbod worden afgeweken. Zie hiervoor de Regeling bestrijding schadelijke organismen Regeling

Het zetmeelaardappeltelend gebied omvat de provincies Drenthe, Overijssel en Gelderland ten noorden van de Nederrijn en daarnaast een aantal gemeenten in het zuidoosten van Groningen en oosten van Friesland. De exacte gebiedsbeschrijving staat de Regeling bestrijding Schadelijke Organismen (zie hierboven) en wel in bijlage 10 van deze regeling.  Het gebied


Teelt van pootgoed voor eigen gebruik

De vermeerdering van TBM-pootgoed dient plaats te vinden voor eigen rekening en risico op percelen behorend bij het eigen bedrijf. Een perceel is een eenheid aaneengesloten stuk grond, gescheiden door vaste begrenzingen als sloten en wegen. Eén uitzondering op deze regel is wanneer er vanwege historische redenen geen sprake is van natuurlijke begrenzingen.

Het perceel dient ook in zijn geheel door de zetmeelaardappelteler zelf geëxploiteerd te worden.
Op het perceel mogen verder geen andere zetmeelaardappeltelers hun pootgoed vermeerderen. Twee of meer telers kunnen uitsluitend op één perceel TBM-pootgoed vermeerderen, als het bestuur van daar vooraf ontheffing voor heeft verleend. TBM is terughoudend in het verlenen van ontheffingen. Bij een aantoonbaar duurzaam gezamenlijke bedrijfsvoering gaat het bestuur er van uit dat vermeerdering onder één leveranciersnummer kan plaatsvinden. Een ontheffing wordt slechts verleend als er zwaarwegende argumenten zijn, om de vermeerdering niet onder één leveranciersnummer te doen plaatsvinden. De keurmeester zal in het geval van een gedeeltelijk zelf opgegeven perceel en in het geval u geen ontheffing heeft uw TBM-pootgoed niet gaan beoordelen.