TBM Veldinspectie

 
 

Om de kwaliteit van de eigen pootgoedvermeerdering te controleren voert TBM jaarlijks een veldinspectie uit. Ervaren keurmeesters van stichting TBM worden hiervoor ingehuurd. De veldinspectie vindt plaats in het voorjaar. Na afloop van de veldinspectie ontvangt u een afschrift van het keuringsformulier als bewijs van goedkeuring of afkeuring. Het door TBM goedgekeurde pootgoed is uitsluitend bestemd voor het eigen bedrijf en mag onder geen voorwaarde verhandeld worden.

Tijdens de veldinspectie worden de betreffende percelen beoordeeld op het voorkomen van ziekten en aantastingen van bacteriŽn, virussen, aardappelmoeheid, wratziekte en andere factoren als vermenging, nachtvorstschade enzovoort. Bij constatering van aardappelmoeheid of wratziekte wordt het gewas afgekeurd. Aantasting door virusziekten of andere ziekten vormt geen reden tot afkeuring. Wel krijgt de teler een advies over de geschiktheid van het pootgoed: geschikt Ė matig geschikt Ė niet geschikt.


Terug