AM-bemonstering

AM-bemonstering

Stichting TBM biedt zetmeelaardappeltelers de mogelijkheid om op kosten van de stichting 10% van het areaal zetmeelaardappelen op het bedrijf te bemonsteren op Aardappelmoeheid (AM). We adviseren u hier maximaal gebruik van te maken. Het deelnamepercentage ligt op 85% van zetmeelaardappeltelers waarbij ongeveer 92% van het zetmeelareaal vertegenwoordigd is.

Stichting TBM adviseert alleen pootgoed te vermeerderen op niet besmette en licht besmette gronden (tot 500 lle/200 ml).

Daarnaast biedt HLB u de gelegenheid om uw monsters naast AM ook (op eigen rekening) te onderzoeken op:

  • Vrijlevende aaltjes (VLA);
  • Bemestingsanalyse. U heeft de mogelijkheid om tegen een sterk gereduceerd tarief monsters ook op bemesting te laten onderzoeken op meer dan 40 parameters;
  • Rassenkeuzetoets. Bij AM-besmettingen die hoger zijn dan 3000 lle/200 ml grond heeft u de mogelijkheid om met het restmonster een rassenkeuzetoets te laten uitvoeren. Deze aanvraag dient binnen zes weken na de uitslag te zijn gedaan. Voor de uitvoering wordt altijd contact met u opgenomen over de te toetsen rassen.
  • Soortbepaling. HLB  wil  u zoveel mogelijk informatie verstrekken over de gevonden besmetting.  Zo worden vanaf heden alle monsters die besmet zijn met aardappelmoeheid op soort bepaald, zodat u precies weet of u met G. rostochiensisG. pallida of een mengbesmetting te maken heeft per bemonsterd gedeelte.

Voor een advies op maat kunt u kosteloos contact opnemen met de HLB klantenservice. Zij brengen u in contact met één van de HLB adviseurs. Dit kan via een email naar klantenservice@hlbbv.nl

Vroeg aanmelden

Wij vinden het belangrijk dat u de uitslagen tijdig ontvangt, zodat u voldoende tijd heeft om uw teeltstrategie hierop aan te passen, en verzoeken u daarom om de percelen dit jaar op tijd aan te melden. Dit kunt u doen vanaf 15 augustus via de aanmeldingssite:

Na het aanmelden neemt de monsternemer contact met u op om de aanvraag verder door te spreken. Voor persoonlijk contact met de coördinator voor monstername, kunt u contact opnemen met Pieter Zandinga via mail tbmgrondbemonstering@hlbbv.nl of telefonisch 050 234 05 90 (ook voor whatsapp).