Veldinspectie

Stichting TBM zetmeelaardappelen

Veldinspectie

Om de kwaliteit van de eigen pootgoedvermeerdering te controleren voert TBM jaarlijks een veldinspectie uit. Ervaren keurmeesters van stichting TBM worden hiervoor ingehuurd. Keurmeesters komen in de maanden juni en juli langs de TBM-pootgoedpercelen. Voor de veldbeoordeling wordt de herkomst van het uitgangsmateriaal gecontroleerd. Tijdens de veldinspectie worden de percelen beoordeeld op het voorkomen van ziekten en aantastingen van bijvoorbeeld bacteriën, virussen, AM en andere factoren zoals vermenging. Na afloop van de veldinspectie ontvangt de teler een afschrift van het keuringsformulier met een advies voor de teler.

Niet-Avebe telers dienen zelf om uitvoering van de veldinspectie te vragen bij de coördinator.