Ontheffingsaavraag

Ontheffingsaanvraag

Het perceel waarop u TBM pootgoed vermeerdert dient in zijn geheel door de zetmeelaardappelteler zelf geëxploiteerd te worden. Hier kan een uitzondering op worden gemaakt als het bestuur van daar vooraf ontheffing voor heeft verleend.

Een ontheffing wordt slechts verleend als er zwaarwegende argumenten zijn, om de vermeerdering niet onder één leveranciersnummer te doen plaatsvinden. De keurmeester zal in het geval van een gedeeltelijk zelf opgegeven perceel en in het geval u geen ontheffing heeft uw TBM-pootgoed niet gaan beoordelen.

Het aanvragen van een ontheffing gebeurt door middel van een formulier en eventuele benodigde bewijsstukken. Na ontvangst van uw schriftelijke aanvraag beoordeelt een commissie van twee bestuursleden of een ontheffing verleend kan worden. De behandeling van uw volledig ingediende schriftelijke ontheffingsaanvraag neemt enkele weken in beslag. Een verleende ontheffing blijft 4 teeltjaren van kracht. Daarna zult u een opnieuw een ontheffing moeten aanvragen.