Missie en Visie

Missie en Visie

TBM staat voor Teeltbeschermingsmaatregelen Zetmeelaardappelen. Stichting TBM is opgericht op initiatief van de zetmeelaardappeltelers en de verwerkende industrie. Het doel van de stichting is: het bevorderen van maatregelen die van belang zijn voor de zetmeelaardappelteelt in noordoost Nederland.

De teelt van zetmeelaardappelen is gebaat bij een gezonde en efficiënte teelt. Het is van belang voor de sector om een efficiënte en hoogkwalitatieve eigen pootgoedvoorziening te hebben. Stichting TBM voorziet in die behoefte van de sector.

Door het werk van TBM krijgen telers handvatten aangereikt om de juiste keuzes te maken ten aanzien van het zelf vermeerderen van pootgoed. Door de consistente monitoring van stichting TBM op ziekten en plagen, is de opbrengstderving ten gevolge van AM en virusbesmettingen tot een minimum beperkt.

Ook worden quarantaine- en kwaliteitsziekten voorkomen of beheerst. Dit is in het belang van de zetmeelaardappelsector, maar ook voor het kwaliteitsimago van de totale aardappelsector in Nederland. Tevens is het voor het toekomstperspectief van andere teelten in het TBM-gebied belangrijk om aandacht te geven aan preventie van diverse bodem gebonden quarantaineziekten.