Op verzoek van BO Akkerbouw, in o.a. nauwe afstemming LTO, Stichting TBM, NAV heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) per 1 januari 2023 het teeltvoorschrift wratziekte uitgebreid. De lijst met toegestane aardappelrassen in de kerngebieden geldt niet langer voor alleen de zetmeelaardappelteelt, maar vanaf nu voor alle aardappelteelten.

De kerngebieden liggen rondom met wratziektefysio 18 besmette percelen. De uitbreiding van het teeltvoorschrift wratziekte betreft alleen de kerngebieden. De laatste jaren komen er steeds meer voorbeelden van consumptieaardappelen in de kerngebieden met geen of onvoldoende resistentie tegen wratziektefysio 18. Dit ondermijnt het doel waarvoor de kerngebieden zijn ingesteld.

Teeltvoorschrift: van en voor de sector
Bij de overdracht van de teeltvoorschriften in 2014 van Productschap Akkerbouw naar het ministerie van LNV zijn afspraken gemaakt over hoe het bedrijfsleven bij deze regels betrokken blijft. Het bedrijfsleven kan breed gedragen voorstellen (vanuit de teelt en eventueel betrokken andere schakels in de keten) voor actualisatie van teeltvoorschriften voorleggen aan het ministerie van LNV. Bij de onderlinge afstemming en het aanbieden van deze voorstellen is BO Akkerbouw het aanspreekpunt voor het agrarische bedrijfsleven.