Stichting TBM vierde op donderdag 4 juli haar 50-jarig jubileum op de proefboerderij in Valthermond. Bestuurders, oudgedienden, betrokkenen en stakeholders kwamen bijeen om terug te blikken op vijftig jaar zetmeelaardappelteelt in noordoost Nederland.

Voorzitter Martin Berg opende de bijeenkomst en refereerde aan de “Werkcommissie Bescherming Fabrieksaardappelen” die de voorbereiding had gedaan voor het oprichting van de stichting. Op 19 juni 1974 vond in het NAK gebouw te Assen de eerste bestuursvergadering plaats van de Stichting TBM.

Oud-bestuurder Jakob Bartelds sprak over de aanleiding voor het oprichten van de commissie, waar zijn vader destijds bij betrokken is geweest. Door toenemende problemen met onder andere aardappelmoeheid (AM) en kostprijsstijgingen werd er besloten dat er een regeling moet komen voor de bescherming van de fabrieksaardappelteelt in Noordoost Nederland. Markante momenten passeerden de revue: de betrokkenheid bij het oprichten van PotatoPol, Pakt van Staphorst (wratziekteaanpak door aanwijzing van gebieden) en het onderzoeksprogramma Plan van Aanpak AM nadat uit de monitoring bleek dat er sprake was van virulente populaties. Waar er in de jaren zeventig en tachtig grote besmettingen waren van aardappelmoeheid op een groot aantal percelen, hebben veel zetmeelaardappeltelers dat weten terug te brengen tot houdbare getallen of zelfs tot niet aantoonbare besmettingen.

“We hebben geleerd dat door grondonderzoek, monitoring en vaststelling van het type aaltje, er met een goede rassenkeuze veel te bereiken is. Door al deze data over een groot verloop van jaren en de verscheidenheid aan onderzoek die daaruit gevolgd is, is er een enorme kennis opgebouwd voor de aardappelteelt in Nederland.” Aldus Berg.

Niels Louwaars, directeur Plantum wierp een blik op de toekomst en nam de gasten mee in de mogelijkheden die nieuwe verdelingstechnieken kunnen bieden. Daarna was er voor ieder de mogelijkheid om het TBM-controleveld te bezoeken om een algemeen beeld te krijgen van de pootgoedkwaliteit.

Oud-bestuurslid Jakob Bartelds over de geschiedenis van de stichting TBM

Niels Louwaars, Directeur Plantum

 

Voorzitter Martin Berg sloot de bijeenkomst af met een toast

 

Fotografie: Hans Banus