Tijdens het symposium ´Plannen van Aanpak Aardappelteelt´ op dinsdag 21 november jl. deelden sprekers uit de praktijk en onderzoekers de nieuwste inzichten en de laatste kennis over aardappelmoeheid, Erwinia, stengelaaltjes, Meloidogyne en wratziekte. Alle kennis over aardappelmoeheid en Meloidogyne is gebundeld in twee brochures die tijdens het symposium zijn gepresenteerd.

“In 2017 is er met de aardappelsector een analyse gemaakt van de grootste knelpunten in de aardappelteelt”, vertelt coördinator Evelien Drenth. Daaruit zijn vijf verschillende Plannen van Aanpak ontstaan: Plan van Aanpak Aardappelmoeheid (AM), Plan van Aanpak Erwinia, Plan van Aanpak Ditylenchus dipsaci, Plan van Aanpak Meloidogyne en Plan van Aanpak Wratziekte.

Kennis voor de praktijk
Onderzoek heeft bij alle Plannen van Aanpak veel nieuwe kennis opgeleverd. Deze kennis is onder andere verspreid via het kennisplatform Crkls, nieuwsbrieven, artikelen en presentaties tijdens bijeenkomsten. Ook is deze kennis geïntegreerd in tools, zoals het aaltjesschema. Drenth: “In het geval van AM en Meloidogyne zien we praktische beheers- en bestrijdingsmaatregelen. Door bestaande kennis te combineren met nieuwe kennis, bieden we akkerbouwers, erfbetreders en adviseurs met de brochures Beheersing van aardappelmoeheid in de akkerbouw en Beheersing van Meloidogyne in de akkerbouw een onmisbaar en vooral nuttig naslagwerk aan.”

Aardappelmoeheid gericht bestrijden is mogelijk
“We zijn vanuit het Plan van Aanpak AM samen met stichting TBM gestart met een initiatief om 10% van het areaal van zetmeelaardappeltelers jaarlijks vrijwillig te bemonsteren en te analyseren op AM”, vertelt Dirk Jan Beuling, voorzitter van de stuurgroep Plan van Aanpak AM. “Hierdoor is de bewustwording voor aardappelmoeheid flink vergroot. Ook zijn de rassenkeuzetoetsen doorontwikkeld, hebben proeven laten zien hoe telers zeef- en sorteergrond AM-vrij kunnen maken, hoe ze aardappelopslag kunnen bestrijden en welke hygiënemaatregelen effectief zijn.”